AccesoEstadística - Certificación Internacional

 

 DESTINO EXCLUSIVO EXPORTACIÓN                                             SISTEMA AOSCA

 Campaña                     Superficie                                                                                                          Campaña                       Superficie                                             

2010/2011

Superficie

2010/2011

 Superficie

2009/2010

Superficie

2009/2010

Superficie

2008/2009 Superficie                                

2008/2009

Superficie

2007/2008 Superficie

2007/2008

Superficie

2006/2007

Superficie

2005/2006

Superficie

               

SISTEMA OCDE

 Campaña Superficie

2010/2011               

Superficie
2009/2010 Superficie
2008/2009 Superficie
2007/2008 Superficie
2006/2007 Superficie

2005/2006

Superficie

2001/2002

2000/2001

 

 GRAFICOS

girasol

maiz

 raigras

sorgo